Штампај
КОНТАКТИ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу

 

Адреса: 11 000 БЕОГРАД, Зелени венац бр. 16

телефон:      ( + 381 11) 20 61 613

Интернет презентација: http://www.poreskauprava.gov.rs

 

1. Београд - Централа:

   Одељење за мењачке послове
        11 000 БЕОГРАД, Зелени венац бр. 16
        e-mail адреса: menjacki.poslovi@devizni.gov.rs
        телефони: 011/20 616 33
                           011/20 616 34
                           011/20 616 35
                           011/20 616 37

   Одељење за правно аналитичке послове из области мењачког и девизног пословања
      11 000 БЕОГРАД, Зелени венац бр. 16
      телефони: 011/20 61 612
                         011/20 61 620
                         011/20 61 623

 

2. Регионално oдељење за контролу мењачких и девизних послова Београд

    11 000 БЕОГРАД, Зелени венац бр. 16
    телефони: 011/20 616 52

 

3. Регионално oдељење за контролу мењачких и девизних послова Ниш

    18 000 НИШ, Генерала Милојка Лешјанина 19
    телефони: 018/ 52 39 33
                      018/ 24 98 52

 

4. Регионално oдељење за контролу мењачких и девизних послова Нови Сад

    21 000 НОВИ САД, Модене 7
   телефон: 021/ 66 14 592

 

5. Регионално oдељење за контролу мењачких и девизних послова Крагујевац

    34 000 КРАГУЈЕВАЦ, Бранка Радичевића 16а
    телефони: 034/ 330-157
                      034/ 330-012 (факс)


Copyright © 2010     ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ    Web пројекат - ИТЕ