Štampaj
O NAMA

Devizni inspektorat obrazovan je Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), kao organ uprave u sastavu mistarstva nadležnog za poslove finansija, a koji se primenjuje od 27. jula 2006. godine.

Direktor Deviznog inspektorata rukovodi radom Deviznog inspektorata i predstavlja ga u skladu sa zakonom i za svoj rad odgovara ministru finansija.

Obavljanje poslova iz delokruga Deviznog inspektorata ostvaruje se u sledećim unutrašnjim jedinicama:

  • ODELJENJE ZA POSREDNU KONTROLU
  • ODELJENJE ZA NEPOSREDNU KONTROLU BEOGRAD
  • ODELJENJE ZA NEPOSREDNU KONTROLU NIŠ
  • GRUPA ZA NEPOSREDNU KONTROLU NOVI SAD
  • ODELJENJE ZA PRAVNE I ANALITIČKE POSLOVE I UPRAVNI POSTUPAK
  • ODSEK ZA LJUDSKE I MATERIJALNE RESURSE

Sedište Deviznog inspektorata je u Beogradu, ulica Kneza Miloša 20.

Odeljenje Deviznog inspektorata za neposrednu kontrolu Niš je u Nišu u ulici Dušanova br. 54-72.

Grupa Deviznog inspektorata za neposrednu kontrolu Novi Sad je u Novom Sadu u ulici Modene br. 7.


Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT     Web projekat - ITE