Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572

 


 

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENјAČA DA DOSTAVI GODIŠNјI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

 OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   “ZATVARANJA“ MENJAČNICASPISAK KANDIDATA KOJI SU 09.07.2014. GODINE POLAGALI ISPIT
ZA STICANјE CERTIFIKATA

Spisak kandidata koji su 09.07.2014. godine polagali ispit za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova, sa rezultatima, možete pogledati selektovanjem polјa SPISAK.

Svi kandidati koji su stekli certifikate za obavlјanje menjačkih poslova obuhvaćeni su kroz „REGISTAR CERTIFIKATA - ažuriran 29.08.2014“ koji se nalazi u delu MENјAČKI POSLOVI.

 

OBAVEŠTENјE KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBUKU ZA STICANјE CERTIFIKATA ZA OBAVLjANјE MENјAČKIH POSLOVA KOJA ĆE SE OBAVITI 03.09.2014. GODINE

Obuka i polaganje ispita za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova obaviće se 03.09.2014. godine, u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, u periodu od 10,00 do 16,00 časova. Pogledajte SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA.


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - UZZPRO