Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572

 


 

Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma koje su ovlašćeni menjači dužni da preduzimaju shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/09...139/14)

* * *

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENJAČA DA DOSTAVI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU

 


OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   
 

SPISAK KANDIDATA KOJI SU 01.11.2017. GODINE POLAGALI ISPIT
ZA STICANјE CERTIFIKATA

Spisak kandidata koji su 01.11.2017. godine polagali ispit za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova, sa rezultatima, možete pogledati selektovanjem polјa SPISAK.

Svi kandidati koji su i ranije polagali i stekli certifikate za obavlјanje menjačkih poslova obuhvaćeni su kroz „REGISTAR CERTIFIKATA - ažuriran 20.11.2017“ koji se nalazi u delu MENјAČKI POSLOVI.

 

OBAVEŠTENјE KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBUKU
ZA STICANјE CERTIFIKATA ZA OBAVLjANјE MENјAČKIH POSLOVA
KOJA ĆE SE OBAVITI 06.12.2017. GODINE

Obuka i polaganje ispita za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova obaviće se 06.12.2017. godine, u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, u periodu od 10,00 do 16,00 časova. Pogledajte SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - UZZPRO