Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572


SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANjA NOVCA
I FINANSIRANjA TERORIZMA
I PRIMENU ZAKONA ZA OVLAŠĆENE MENjAČE
I JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA


“Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma koje su ovlašćeni menjači dužni da preduzimaju shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. Glasnik RS“, br. 113/17 )”

* * *

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENjAČA I JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA DA DOSTAVI GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU


OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   
SPISAK KANDIDATA KOJI SU 07.03.2018. GODINE POLAGALI ISPIT
ZA STICANjE CERTIFIKATA

Spisak kandidata koji su 07.03.2018. godine polagali ispit za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, sa rezultatima, možete pogledati selektovanjem polja SPISAK.

Svi kandidati koji su i ranije polagali i stekli certifikate za obavljanje menjačkih poslova obuhvaćeni su kroz „REGISTAR CERTIFIKATA - ažuriran 19.01.2018“ koji se nalazi u delu MENjAČKI POSLOVI.

 

OBAVEŠTENjE KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBUKU
ZA STICANjE CERTIFIKATA ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA
KOJA JE ĆE SE ODRŽATI 04.04.2018. GODINE

Obuka i polaganje ispita za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova obaviće se 04.04.2018. godine, u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, u periodu od 10,00 do 16,00 časova. Pogledajte SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - ITE