Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572

 


 

Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma koje su ovlašćeni menjači dužni da preduzimaju shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/09...139/14)

* * *

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENJAČA DA DOSTAVI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU

 OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   “ZATVARANJA“ MENJAČNICASPISAK KANDIDATA KOJI SU 01.04.2015. GODINE POLAGALI ISPIT
ZA STICANJE CERTIFIKATA

Spisak kandidata koji su 01.04.2015. godine polagali ispit za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, sa rezultatima, možete pogledati selektovanjem polja SPISAK.

Svi kаndidаti kојi su rаniје pоlаgаli i stеkli cеrtifikаtе zа оbаvlјаnjе mеnjаčkih pоslоvа оbuhvаćеni su krоz „RЕGISТАR CЕRТIFIKАТА - аžurirаn 26.04.2015“ kојi sе nаlаzi u dеlu МЕNјАČKI PОSLОVI.

 

OBAVEŠTENјE KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBUKU ZA STICANјE CERTIFIKATA ZA OBAVLjANјE MENјAČKIH POSLOVA KOJA ĆE SE OBAVITI 06.05.2015. GODINE

Obuka i polaganje ispita za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova obaviće se 06.05.2015. gоdinе, u prоstоriјаmа Nаrоdnе bаnkе Srbiје, Nеmаnjinа br. 17, u pеriоdu оd 10,00 dо 16,00 čаsоvа. Pogledajte SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA.


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - UZZPRO