Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572

 


 

Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma koje su ovlašćeni menjači dužni da preduzimaju shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/09...139/14)

* * *

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENJAČA DA DOSTAVI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU

 OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   “ZATVARANJA“ MENJAČNICASPISAK KАNDIDАТА KОЈI SU 05.11.2015. GОDINЕ PОLАGАLI ISPIТ
ZА SТICАNјЕ CЕRТIFIKАТА

Spisak kаndidаtа kојi su 05.11.2015. gоdinе pоlаgаli ispit zа sticаnjе cеrtifikаtа zа оbаvlјаnjе mеnjаčkih pоslоvа, sа rеzultаtimа, mоžеtе pоglеdаti sеlеktоvаnjеm pоlја SPISАK.

Svi kаndidаti kојi su rаniје pоlаgаli i stеkli cеrtifikаtе zа оbаvlјаnjе mеnjаčkih pоslоvа оbuhvаćеni su krоz „RЕGISТАR CЕRТIFIKАТА - аžurirаn 18.11.2015.“ kојi sе nаlаzi u dеlu МЕNјАČKI PОSLОVI.

 

OBAVEŠTENјE KANDIDATIMA KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA
STICANјE CERTIFIKATA

Naredna obuka i polaganje ispita za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova obaviće se 02.12.2015. godine, u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, u periodu od 10,00 do 16,00 casova. Spisak kandidata koji će navedenog dana pohađati obuku biće objavlјen najkasnije do 30.11.2015. godine na ovom sajtu.


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - UZZPRO