Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572


SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANjA NOVCA
I FINANSIRANjA TERORIZMA
I PRIMENU ZAKONA ZA OVLAŠĆENE MENjAČE
I JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA


Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma koje su ovlašćeni menjači dužni da preduzimaju shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/09...139/14)

* * *

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENJAČA DA DOSTAVI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU


OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   
SPISAK KANDIDATA KOJI SU 06.12.2017. GODINE POLAGALI ISPIT
ZA STICANjE CERTIFIKATA

Spisak kandidata koji su 06.12.2017. godine polagali ispit za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, sa rezultatima, možete pogledati selektovanjem polja SPISAK.

Svi kandidati koji su i ranije polagali i stekli certifikate za obavljanje menjačkih poslova obuhvaćeni su kroz „REGISTAR CERTIFIKATA - ažuriran 19.01.2018“ koji se nalazi u delu MENjAČKI POSLOVI.

 

OBAVEŠTENjE KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBUKU
ZA STICANjE CERTIFIKATA ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA
KOJA JE ĆE SE UMESTO 07.02.2018. ODRŽATI 09.02.2018. GODINE

Iz tehničkih razloga, datum obuke i polaganja testa za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, menja se tako što će se umesto 07.02.2018. godine, kako je prvobitno objavljeno, održati 09.02.2018. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, u periodu od 10,00 do 16,00 časova. Izvinjavamo se svim prijavljenim kandidatima zbog promene datuma obuke i polaganja testa. Napominjemo da će o promeni navedenog termina svi prijavljeni kandidati biti i neposredno obavešteni. Pogledajte SPISAK PRIJAVLjENIH KANDIDATA


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - ITE