Naslovna strana
Dobro došli

        

SEKTOR ZA MENJAČKE I DEVIZNE POSLOVE I IGRE NA SREĆU

MENJAČKI I DEVIZNI POSLOVI

Adresa: Zeleni venac br. 16, 11000 Beograd

Telefoni: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

IGRE NA SREĆU

Adresa: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 011 311 7293; 011 311 7645; Faks: 011 311 7572

 


 

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENјAČA DA DOSTAVI GODIŠNјI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

 OBAVEŠTENJE MENJAČIMA U VEZI   “ZATVARANJA“ MENJAČNICASPISAK KANDIDATA KOJI SU 09.07.2014. GODINE POLAGALI ISPIT
ZA STICANјE CERTIFIKATA

Spisak kandidata koji su 09.07.2014. godine polagali ispit za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova, sa rezultatima, možete pogledati selektovanjem polјa SPISAK.

Svi kandidati koji su ranije polagali i stekli certifikate za obavlјanje menjačkih poslova obuhvaćeni su kroz „REGISTAR CERTIFIKATA - ažuriran 04.07.2014“ koji se nalazi u delu MENјAČKI POSLOVI.

 

OBAVEŠTENјE KANDIDATIMA KOJI SE PRIJAVLjUJU
ZA STICANјE CERTIFIKATA

Naredna obuka i polaganje ispita za sticanje certifikata za obavlјanje menjačkih poslova obaviće se 03.09.2014. godine, u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, u periodu od 10,00 do 16,00 casova. Spisak kandidata koji će navedenog dana pohađati obuku biće objavlјen najkasnije do 29.08.2014. godine na ovom sajtu.


Svi zainteresovani mogu se upoznati sa PREZENTACIJOM OBUKE.

 
Copyright © 2010     DEVIZNI INSPEKTORAT    Web projekat - UZZPRO