Насловна страна arrow Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма
 Штампај
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПРАЊА НОВЦА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пореска управа, као државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области мењачких послова, врши надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, код овлашћених мењача и јавног поштанског оператора. С тим у вези, обавештавамо вас да је документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма усвојен на седници Владе Републике Србије 31.5.2018. године, као резултат интензивног рада и сарадње између надлежних државних органа Републике Србије (Пореске управе, Управе за спречавање прања новца, Народне банка Србије, МУП, Министарства правде, РЈТ, ТОК, Комисије за хартије од вредности, итд.) и представника приватног сектора (банке, мењачи, рачуновође, ревизори, адвокати, јавни бележници, итд.). На основу налаза процене ризика направљен је Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма, који је објављен у "Службеном гласнику РС" бр. 55/18, а налази се и на сајту Управе за спречавање прања новца.

Датотека за преузимање

Процена ризика - сажетак

Београд, 14.08.2018. године

 

 


Copyright © 2010     ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ    Web пројекат - ИТЕ