Насловна странаarrowСмернице за процену ризика
 Штампај
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
И ПРИМЕНУ ЗАКОНА ЗА ОВЛАШЋЕНЕ МЕЊАЧЕ И
ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ


Пореска управа, као државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области мењачких послова, врши надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон), код овлашћених мењача и јавног поштанског оператора.

Пореска управа, сходно члану 6. и члану 114. Закона доноси Смернице и оне су обавезујуће за све овлашћене мењаче и јавног поштанског оператора.

С тим у вези обавештавамо вас да је Пореска управа - Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу ажурирао Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност, у складу са резултатима ажуриране Националне процене ризика из маја 2018. године (документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма).

Смернице ступају на снагу даном потписивања, а примењују се од 15. септембра 2018. године. Овлашћени мењачи и јавни поштански оператор су дужни да одмах ускладе своје пословање и ажурирају интерна акта у складу са садржајем Смерница и одредбама Закона.

Датотека за преузимање

Смернице за процену ризика

Београд, 17.08.2018. године


Copyright © 2010     ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ    Web пројекат - ИТЕ