Штампај
УПУТСТВА

Преузмите документ  "Упутство за коришћење Апликације за електронску доставу обрачуна о извршеном компензационом послу, уговора о преносу потраживања/преузимања дуга, уговора о промени нерезидената - наплата/плаћање и годишњег финансијског извештаја" од 28.10.2010.

Преузмите документ    "Упутство за коришћење Апликације за електронску доставу извештаја о фактурисаним услугама" од 15.06.2010. године

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010     ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ    Web пројекат - ИТЕ